Temel Ekonometri Ders Notları

A. Talha Yalta resim 3

Aşağıda, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından da tescil edilmiş ve açık ders malzemesi olarak yayımlanmış olan Ekonometri Ders Notları'mı pdf biçiminde bulabilirsiniz. Bu ders notları, genel olarak, önceki bir basımı Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş olan Gujarati ve Porter'ın Basic Econometrics ders kitabının konu sırasını izlemektedir. Ders malzemelerini, eserin ilk sahibinin belirtilmesi ve ilk lisans modelinin korunmasını şart koşan "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License" (CC-by-SA-3.0) koşulları altında özgürce kullanabilir, çoğaltabilir ve değiştirebilirsiniz.

Doğru ve anlaşılması kolay bir Türkçe ile yazılmış olan bu belgeler çeşitli ekonometri terimlerinin İngilizce karşılıklarını da ayrıca içermektedir. Tüm görsel öğeler yine benim Türkçe'ye çevirmiş olduğum gretl ekonometri yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi kapsamında anonim ekonometriciler tarafından da incelenmiş olan ders notlarında yazım yanlışı bile bulunmaması gerekir. Bir hata görecek olursanız, düzeltebilmem için benimle bağlantıya geçebilirseniz sevinirim.


Ekonometri 1 Ders Notları


Ekonometri 2 Ders Notları